Krótko i na temat, czyli lista najważniejszych terminów hipnotycznych, ułożona w kolejności alfabetycznej. Jest to w dużej części powtórzenie tego, co zawarłem w innych artykułach na stronie, ale przy tym też skrócenie i często zwrócenie uwagi na kluczowe w danych terminach kwestie. Jeśli zabrakło jakiegoś terminu lub masz dodatkowe uwagi - pisz w komentarzach lub na maila, a artykuł będzie uzupełniany.

 

Amnezja hipnotyczna

Zjawisko hipnotyczne, polegające na czasowym lub całkowitym zapomnieniu wybranych rzeczy, zasugerowanych przez hipnotyzera lub hipnoterapeutę. Amnezja może pojawić się w sposób spontaniczny po transie, powodując częściowe lub pełne niepamiętanie sesji hipnotycznej. Z reguły jednak, jeśli hipnoza jest przeprowadzona prawidłowo, a więc we współpracy ze świadomością amnezja nie pojawia się w sposób niekontrolowany. Pojawienie się jej w sposób przypadkowy może świadczyć o zbyt małym kontakcie i braku interakcji między hipnotyzerem a hipnotyzowaną osobą.

 

Autohipnoza

Hipnoza wykonywana bez obecności hipnotyzera. Hipnoza pośrednia (z nagrań mp3, płyt cd itp.) jest częścią autohipnozy.

 

Głębokość transu

Potocznie jest rozumiana jako to, co odczuwa osoba hipnotyzowana w ciele fizycznym (rozluźnienie, wzrost temperatury, uczucie zapadania się itp.). Nie ma ona wpływu (wrażenia subiektywne hipnotyzowanego w kwestii tego, jak bardzo zagłębił się w stanie) na faktyczną skuteczność sugestii hipnotycznych, zwłaszcza w przypadku terapii.

 

Halucynacje dźwiękowe

Zjawisko hipnotyczne, podobne do halucynacji wzrokowych, ale nieposiadające formy zależnej od okoliczności pojawiania się dźwięku (uszy cały czas słyszą w końcu). Dodatkowo dźwięki fizyczne mogą być zniekształcone i np. głos hipnotyzera może być słyszany jak głos postaci bajkowej/filmowej.

 

Halucynacje- smakowe, czuciowe, zapachowe

Podobne w podziale do halucynacji dźwiękowych. Każdy rodzaj halucynacji pozwala wytworzyć, co warto zaznaczyć, wrażenia, obrazy, uczucia, dźwięki smaki i zapachy, których świadomie nigdy nie doświadczyliśmy np. smak "najlepszego wina na świecie".

 

Halucynacje wzrokowe

Zjawisko hipnotyczne, polegające na widzeniu bądź niewidzeniu pewnych rzeczy w transie. Zjawisko te dzieli się na 4 formy, z których dwie mogą występować jednocześnie:

Zależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawia się obraz:

 • Widzenie/niewidzenie pewnych rzeczy przy otwartych oczach
 • Widzenie obrazów, scenerii, impulsów z podświadomości przy zamkniętych oczach

Zależnie od typu pojawiającej się zmiany:

 • halucynacje wzrokowe negatywne: nie widzimy czegoś, co jest w rzeczywistości
 • halucynacje wzrokowe pozytywne: widzimy coś, czego nie ma w rzeczywistości

Z punktu widzenia hipnotycznego praktyczniejszy jest pierwszy podział zjawiska, uzależniony od tego, czy obraz pojawia się pod opuszczonymi czy podniesionymi powiekami.

 

Hipermnezja hipnotyczna

Zjawisko hipnotyczne, odwrotne do amnezji hipnotycznej.

 

Hipersensytywność hipnotyczna

Zjawisko hipnotyczne, polegające na zwiększeniu intensywności odbieranych bodźców np. dotyku, smaku, zapachu, węchu czy ostrości obrazu. Powoduje, że np. lekki podmuch wiatru możemy odczuwać jako wichurę. Hipersensytywność hipnotyczna często łączy się również ze zmianą świadomości ciała - wrażenia w jednym miejscu, przenoszone są w inne.

 

Hipnoza dyrektywna

Odmiana hipnozy, oparta o krótkie polecenia, wydawane pewnym siebie tonem głosu przez hipnotyzera. Jest to hipnoza opierająca się bardziej na relacjach rodzicielskich (tak, jak rodzice, którzy zawsze stają w pozycji autorytetu i są pewni siebie względem swoich dzieci przy założeniu, że dobrze je wychowują).

 

Hipnoza magnetyczna

Odmiana hipnozy, polegająca na połączeniu sugestii werbalnej (dyrektywnej bądź permisywnej) z działaniem bioenergoterapeutycznym. Takie połączenie sprawia, że ilość otrzymywanych impulsów, które mają posłużyć do zmiany jest wielokrotnie większa, a więc i sama hipnoza staje się dużo skuteczniejsza.

 

Hipnoza permisywna

Odmiana hipnozy, oparta o dłuższe prowadzenie indukcji hipnotycznej, opierająca się na dawaniu swobody osobie hipnotyzowanej i pozorne pozostawianie jej wyboru (np. możesz poczuć się rozluźniony), celem stworzenia relacji bardziej przyjacielskich/koleżeńskich.

 

Hipnoza sceniczna

Część hipnozy dyrektywnej, polegająca na wykonywaniu skomplikowanych (pozornie) sugestii hipnotycznych przy obecności widowni. Dodatkowa obecność większej liczby osób (czy np. kamer telewizyjnych) powoduje zwiększenie presji na osobie hipnotyzowanej, a tym samym: wymuszenie niejako wykonania sugestii. Te same sugestie mogą być zdecydowanie w mniejszym stopniu wykonywane, gdy czynnik, wywołujący presję jest nieobecny (brak widowni, kamer itp.).

 

Katalepsja ciała lub kończyny

Zjawisko hipnotyczne, polegające na usztywnieniu wszystkich mięśni ciała u osoby hipnotyzowanej lub niektórych jej części (np. katalepsja oczu, uniemożliwiająca ich otworzenie, ręki, uniemożliwiająca jej podniesienie itp.). Most kataleptyczny jest formą pełnej katalepsji ciała.

 

Progresja wiekowa

Zjawisko hipnotyczne, zbliżone genezą do regresji wiekowej, polegające na przesuwaniu się za pomocą hipnozy i transu w przyszłość. Zjawisko posiada trzy formy, z których każda może występować równocześnie:

  • Podróż świadomością w przyszłość - widzisz, co wydarzy się
  • Podróż podświadomością w przyszłość - odczuwasz, co wydarzy się, zyskujesz nowe zachowania
  • Przygotowywanie umysłu na zmiany w teraźniejszości - dokonujesz progresji, by pokazać umysłowi, jaki będziesz/chcesz być - forma terapeutyczna

 

Regresja wiekowa

Zjawisko hipnotyczne, polegające na cofaniu się do wcześniejszych okresów swojego życia dzięki transowi. W stanie alfa (transu) mamy możliwość uzyskania kilku form tego zjawiska:

 • Podróż świadomością w przeszłość - przypominanie sobie pewnych faktów, widzenie wydarzeń z przeszłości gdy mamy zamknięte oczy itp.
 • Podróż podświadomością w przeszłość - przeżywanie emocjonalne widzianych wydarzeń, zachowywanie się tak, jakbyśmy byli np. znowu dziećmi, oddanie się tym wspomnieniom na głębszym poziomie, powrót niektórych cech umysłu/ciała np. polepszenie wzroku, kreatywności, pamięci itp. Podróż podświadomością jest rzadziej stosowana i nieco trudniejsza, niż widzenie wspomnień w sposób nieoddziałujący na nas.

 

Regresja wcieleniowa

Zjawisko hipnotyczne, podobne do regresji wiekowej (również z możliwymi formami jego wystąpienia), polegające na podróży dzięki hipnozie do poprzednich żyć. Niezależnie od przekonań, czy religii: taka podróż może służyć celom terapeutycznym, rozwiązując problem na głębszym poziomie, niż regresja wiekowa.

 

Sugestia hipnotyczna

Słowa i prowadzenie werbalne, które sprawia, że osoba hipnotyzowana reaguje na nasze słowa. Polecenia dla podświadomości.

 

Sugestia posthipnotyczna

Rodzaj sugestii hipnotycznej, realizowanej po zakończeniu transu. Może to być polecenie np. wykonania czegoś absurdalnego jak niemożliwość podniesienia butelki piwa (dla alkoholików), czy cokolwiek innego jak chociażby odruch wymiotny dla palaczy podczas brania papierosów.

 

Time distortion

Zjawisko hipnotyczne, polegające na wytworzeniu w umyśle wrażenia zwalniania czasu (jak podczas stania w długiej kolejce) lub jego przyśpieszania (jak podczas zabawy/oglądania filmu). Dzięki hipnozie te wrażenia mogą być uzyskane na dużo głębszym poziomie, niż podczas podanych przykładowo sytuacji i czas może zwolnić nawet 3600 razy (2 sekundy jak 2 godziny wg odczuć subiektywnych). Dystorcja (zniekształcenie) poczucia mijania czasu ma dwie odmiany:

 • Mentalne zniekształcenie - wyłącznie na poziomie świadomości zmienia się poczucie upływu czasu
 • Fizyczne zniekształcenie - poza faktem, że mamy wrażenie, że czas nam szybciej/wolniej płynie, to do tego słyszymy fizycznie, jak czyiś głos staje się rozciągnięty w czasie, widzimy jak rzeczy dzieją się wolniej (fizycznie) itp. Jest to forma trudniejsza do wywołania i tylko część osób jest w stanie tak głęboko dotrzeć do swojego wnętrza, by z niej skorzystać bez problemów.

 

Znieczulenie hipnotyczne

Zjawisko hipnotyczne, polegające na wytłumieniu częściowym lub całkowitym wrażeń dotykowych, docierających do ciała. Wykorzystywane może być podczas wizyt u dentysty, by zaoszczędzić na zastrzykach znieczulających. Jest to przeciwieństwo hipersensytywności hipnotycznej.