Dział ten będzie uzupełnieniem braków w materiałach rozwojowych, powiązanych z psychiką. Zdecydowałem, ze zagadnienia (choć będzie ich raczej mało), które mogą być szczególnie interesujące i przydatne w samorozwoju, a należą do dziedziny psychologii/psychiatrii warto poruszyć na tym portalu i wydzielić dla nich odpowiednią przestrzeń w menu. Z tego względu przerzuciłem dział "Manipulacja i perswazja" do działu "Psychologia i psychiatria". W praktyce dużo więcej ma on w końcu wspólnego z tymi dziedzinami, niż z hipnozą bezpośrednio. Za jakiś czas pojawią się również inne aspekty dziedzin, obejmujących zakres psychologii/psychiatrii. Być może będą to chociażby programy, wspomagające szybkie czytanie i lepszą naukę, ale nie tylko. Pomimo tego, że psycholodzy kliniczni są często mało skuteczni w pomaganiu pacjentom, jeśli chodzi o terapię bardzo krótko terminową, a psychiatrzy z reguły przepisują leki, bez prób rozwiązywania problemu, tylko maskując go (poniżej miesiąca), to jednak psychologia jako dziedzina nauki jest niezależna od nich samych. Tak samo jak uczelnia i dyplom nie zrobi z nikogo informatyka z prawdziwego zdarzenia (mówię jako informatyk, dlatego taki przykład) tak i studia psychologii/psychiatrii czy jakiejkolwiek innej dziedziny umysłowej nie zrobią z nikogo terapeuty. Tutaj ważniejsze jest doświadczenie, zdolność wyciągania wniosków, oraz rozwijania się we własnym zakresie ponad materiał obowiązkowy studiów.