Wrzucam, bo wyczytałem na dawnym forum templeoftruth, że nagranie, które kiedyś było na TransMisji z tego skryptu komuś pomogło trwale. U większości osób efekty były krótkotrwałe, z reguły parę min. po sesji wzrok był idealny (u mnie też trwało to krótko po sesji). Wrzucam tylko dlatego, że ktoś może to udoskonali, by działało non-stop mając wyjście do samej techniki.

 

Skrypt

Proszę by podświadomość zaczęła w tej chwili sięgać do wspomnień z lat wcześniejszych, by znalazła jakieś jedno wspomnienie sprzed okresu, gdy zacząłeś nosić okulary. Proszę o szukanie najbardziej pozytywnego wspomnienia, jakie tylko uda się podświadomości odzyskać spośród wszystkich innych. Gdy będę liczyć od 1 do 10 proszę, by podświadomość sięgała do swoich zasobów w poszukiwaniu tego jedynego, najbardziej pozytywnego wspomnienia. Gdy dojdę do liczby 10 proszę, by podświadomość wyjawiła je umysłowi świadomemu, jeśli jest to możliwe, lub jeśli z jakiegoś powodu woli je pozostawić nieodkryte proszę, by przywołała jedynie emocje, jakie mu towarzyszyły wtedy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spójrz na to co widzisz lub na to, co czujesz z szerszej perspektywy. Przed sobą masz obraz Twojego życia, jednego takiego momentu, który został uznany przez umysł nieświadomy za ten, który najlepiej wspominasz, który miał dla Ciebie i nadal ma pozytywne znaczenie. Wracają do Ciebie wspomnienia jednak zwróć uwagę na pewną ciekawą rzecz. W przeszłości posiadałeś pewną umiejętność... umiejętność całkowicie naturalną i wrodzoną, gdyż na pewno miałeś okres w swoim życiu, gdy Twój wzrok, Twój sposób patrzenia na świat, na wydarzenia, na rzeczywistość był niezachwiany. Ta równowaga, ten idealnie przejrzysty pogląd na świat i na to, co widzisz w sposób ostry, jasny i wyraźny zaczyna wraz z tym właśnie wspomnieniem wracać coraz bardziej. Niemniej stało się coś również takiego, co w rezultacie sprawiło, że Twój wzrok zaczął się pogarszać i w chwili obecnej widzisz wszystko wokół siebie mniej ostro, mniej wyraźnie niż kiedyś. Chciałbym, by podświadomość znalazła teraz to, co wpłynęło na Twój stan zdrowia, na jego pogorszenie długotrwałe, a w rezultacie- na słabsze widzenie. Proszę, by podświadomość odnalazła przyczynę tego stanu i jeśli uzna to za stosowne wyjawi każdą przyczynę, jeśli jest ich więcej niż jedna, umysłowi świadomemu lub jeśli woli zachowa część lub wszystkie z nich wyłącznie dla siebie. Proszę jednak, co dużo ważniejsze, by podświadomość znalazła rozwiązanie problemu w taki sposób, byś mógł lub mogła ponownie widzieć dobrze. Chcę, by podświadomość porzuciła negatywne wydarzenia, dokonując zmiany ich kontekstu, zmiany sposobu patrzenia na nie, ich przewartościowania czyli zmniejszenia wagi tychże wydarzeń w taki sposób, by przestały się one liczyć i przestały negatywnie wpływać na Twój wzrok oraz na Twoje zdrowie fizyczne bądź psychiczne. Zwracam się do podświadomości po to, by odnalazła te przyczyny lub przyczynę i dokonała teraz i podczas snów zmiany siły jej oddziaływania na Twoje zdrowie w taki sposób, by całkowicie tą siłę wyeliminować raz na zawsze. Dla Twojego najwyższego dobra, jakim jest dla każdej istoty żyjącej zdrowie i życie chcę, by podświadomość, przypominając sobie te pozytywne wspomnienie wzięła każdy zasób, wszystkie najlepsze zasoby zdrowotne jakie wtedy posiadałeś. Proszę, by ten Ty, który jest w tym wspomnieniu podzielił się z Tobą nimi, byś mógł zacząć odzyskiwać wzrok w sposób całkowicie podświadomy i automatyczny. Zgodnie z najwyższą wartością, jaką jest zdrowie chcę od nieświadomości odwrócenia pewnych procesów, które wcześniej negatywnie wpływały na Twoje zdrowie. Proszę by podświadomość oprócz tego, że zmieni to, jak patrzy na negatywy z przeszłości zajęła się także tym, w jaki sposób odzyskasz wzrok. Niech znajdzie optymalne napięcie mięśni gałek ocznych w taki sposób by ostrość widzenia była jak największa oraz niech poprzez sny zacznie odwracać procesy złego widzenia i zamieniać je na dobre. Niech odbudowuje uszkodzone komórki w Twoich narządach, służących Tobie do widzenia z każdym dniem poprawiając jakość tego, jak patrzysz na świat, na innych, oraz na siebie samego. Niech podświadomość przez najbliższe 3 lub 4 minuty dokona zmian napięcia mięśni na gałkach ocznych i przez ten czas utrzymuje je w taki sposób, by wzrok w rezultacie zaczął ulegać fizycznemu uzdrawianiu i jednocześnie, by dopóki fizycznie podświadomość nie zdoła odwrócić procesów, które zaszły w znacznym stopniu, odwróciła te zmiany w sposób programowy, zmieniając pewien program widzenia, by wykorzystując zasoby pamięciowe, jakie posiada porównała obraz ostry z nieostrym, rozmyty z idealnie ostrym i znajdując te różnice zamieniała te elementy obrazu, który widzisz nie ostro na obraz ostry, podmieniając w nim pewne detale i w rezultacie poprawiając jakość widzenia poza transem. Przez najbliższe 3 lub 4 minuty, gdy będzie chwila ciszy, czekaj na to, aż podświadomość zacznie zmieniać napięcia gałek ocznych i w ten czas uzdrawiać Twój wzrok.
[PAUZA 4 MINUTY]

Gdy za chwilę wyjdziesz z transu, zabierzesz ze sobą nowy sposób patrzenia na świat, nowe spojrzenie, nowy wzrok, nowy dar postrzegania rzeczywistości taką, jaka jest naprawdę na poziomie obrazów, ale i uczuć, emocji, intencji innych wokół Ciebie, rozwijając wzrok i intuicję jednocześnie. Gdy doliczę od dziesięciu do jednego wyjdziesz ze stanu transu, ale pomimo tego podświadomość nadal będzie pracować nad uzdrawianiem Twojego wzroku, byś mógł widzieć ostro, robiąc to aż do momentu, gdy rezultaty będą Ciebie w pełni zadowalały.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Otwórz oczy i spójrz lepszym wzrokiem na Twój nowy, doskonalszy świat, wyjdź z transu.