WSTĘP

 • Uwzględnij trzy poziomy działania ludzkiego umysłu: świadomość, podświadomość i nadświadomość.
 • Zapamiętaj podział kompetencji między prawą i lewą półkulę: lewa półkula (mózg werbalny) określa „co", prawa półkula (mózg wizualny) szuka sposobów „jak"
 • Poznaj twórczą siłę myśli i obrazów (świadomych i nieświadomych)
 • Dokonaj inwentaryzacji i weryfikacji przekonań
DZIAŁANIA LEWEJ PÓŁKULI (ŚWIADOMOŚCI)

 • Określ swoje cele. Zdecyduj, czego pragniesz, konkretnie. Kieruj swoją uwagę na to, czego chcesz, a nie to, czego nie chcesz.
 • Spisz swoje cele, zaznacz pożądany termin ich realizacji. Wypowiedz je na głos, opowiedz o nich przyjaciołom (osobom wspierającym cię), kartkę ze swoimi celami miej w widocznym miejscu i czytaj swoje cele przynajmniej raz dziennie na głos. Używaj wyłącznie pozytywnych sformułowań (nie stosuj słowa „nie") oraz słów: „zamierzam", „osiągam", „realizuję", zamiast „chciałbym"
 • Sprecyzuj swoje cele tak, aby można było stworzyć obraz osiągniętego celu (po czym poznasz że cel został osiągnięty?). Pojęcia abstrakcyjne (szczęśliwy, bogaty, dobrze etc.) zamień na konkrety.
 • Spisz wszystkie swoje aktualne cele ale do ćwiczeń wybierz najwyżej trzy najważniejsze i tylko nad nimi pracuj równocześnie.
 • Sprawdź swoją motywację: Jak bardzo tego chcesz? Po co tego chcesz? Co od tego zależy? Na ile własnego wysiłku jesteś gotów, żeby to osiągnąć?
 • Sprawdź, czy twój cel jest zgodny z twoim obrazem samego siebie (czy uważasz siebie za osobę która jest zdolna osiągnąć ten cel?)
 • Sprawdź swoje przekonania:
  • mogę osiągnąć ten cel ponieważ...
  • nie mogę osiągnąć tego celu, ponieważ...
 • Świadomie kontroluj to co mówisz i jak działasz, wystrzegaj się słów i działań, które mogą podważyć twój sukces lub być w niezgodzie z twoim celem.
 • Sprawdź czy twój cel jest zgodny z twoim systemem wartości (określ swoje nadrzędne, uniwersalne, duchowe cele)
 • Sprawdź czy twój cel jest zgodny z innymi twoimi celami (cele sprzeczne ze sobą są wyłączone z realizacji)
 • Jeśli twój cel jest zależny od współdziałania innych osób, sprawdź czy masz z nimi wspólną wizję celu, równie silną motywację i uzgodniony plan działania.
 • Przemyśl jakie skutki pozytywne i negatywne może mieć osiągnięcie tego celu.
 • Zacznij od już działać w kierunku osiągnięcia celu, opracuj plan działania i konsekwentnie go realizuj.
 • Codziennie wykonuj konkretne czynności niezbędne do osiągnięcia celu. Podświadomość uzna, że zrezygnowałeś ze swojego celu, jeśli w danym dniu nie wykonasz żadnego działania lub nie przypomnisz jej, że cel jest nadal aktualny.


DZIAŁANIA PRAWEJ PÓŁKULI (PODŚWIADOMOŚCI I NADŚWIADOMOŚCI)

 • Zamień swój cel na obraz:
  • zobacz siebie jako osobę, która już go osiągnęła
  • poczuj uczucia, które ci towarzyszą w chwili osiągnięcia celu (zobacz skutki)
  • narysuj swój cel już osiągnięty
  • wykonaj fizyczne potwierdzenie twojej drogi do celu (przedmiot fizyczny, symbol, „pierwsza cegła"
 • Zleć sposób realizacji celu prawej półkuli i nie zamartwiaj się, jak to się ma stać.
 • Regularnie wizualizuj swój cel (przynajmniej raz dziennie)
 • Nigdy nie podważaj pracy prawej półkuli wątpliwościami i zniechęceniem, bo przerywasz jej działanie. Kiedy przyłapiesz się na takich myślach i nastrojach, natychmiast powiedz „dosyć" i zamień wątpliwości na pozytywne afirmacje i skieruj swoją uwagę na coś miłego, dobrego, pozytywnego.
 • Zmień te przekonania i programy w twoim umyśle, które podważają twój sukces:
  • kasuj wszystkie negatywne myśli i przekonania, na których się przyłapiesz
  • zastanów się jakie pozytywne przekonania chcesz mieć, spisz je, afirmuj
  • oddaj niepotrzebne przekonania ich właścicielom
  • wizualizuj
 • Otaczaj się ludźmi, którzy już osiągnęli podobny cel - są dla ciebie wzorem i pokazują że jest to możliwe
 • Jak najczęściej „przełączaj" się na prawą półkulę, pozwalając jej działać.
  • myśl obrazami a nie pojęciami
  • rysuj swoje cele
  • jak najczęściej śmiej się i baw
  • jak najczęściej udawaj że już osiągnąłeś swój cel
  • używaj odpowiednich symboli, obrazów, talizmanów, kolorów, które będą ci się kojarzyć z twoim celem
  • jeśli nie wiesz jak masz działać by osiągnąć swój cel, zaprogramuj się na sen z właściwą informacją
  • powtarzaj afirmacje, mantry, modlitwy, hasła, motta
  • jak najczęściej pozwalaj sobie na emocje (pozytywne)
  • stosuj regularnie odpowiednie ćwiczenia jako trening podświadomości (medytacje, wizualizacje itp.)

UWAGI!

 • Żyj ukierunkowany na cel! Każdego ranka przypomnij swojej podświadomości, dokąd zmierzasz, aby wiedziała dokąd ma cię prowadzić!
 • Pamiętaj że podświadomość operuje dobowymi jednostkami czasowymi - jeśli w danym dniu nie zrobisz nic na drodze do realizacji swego celu, podświadomość uzna, że ci na nim nie zależy i też nie podejmie działania.
 • Pamiętaj, że im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Stań się szczodry w dawaniu (nie muszą to być rzeczy materialne - rozdawaj dobre słowa, szczere komplementy, lub wreszcie - swój uśmiech i dobry nastrój)
 • PAMIĘTAJ - podobne przyciąga podobne! Przyciągniesz do siebie to, co wytwarzasz w umyśle.
 • Utrzymuj swój umysł, serce, ciało i otoczenie w harmonii - tylko wtedy masz dostęp do Wyższej Jaźni!!!
 • PAMIĘTAJ - na cokolwiek kierujesz swoją uwagę, to wzmacniasz. Świadomie używaj swojej uwagi!
 • PAMIĘTAJ - każde twoje pragnienie (obraz w twoim umyśle) się spełnia. Świadomie kontroluj swoje pragnienia, myśli i słowa.
 • Nie przywiązuj się do oczekiwań. Wyznacz swoje cele i pozwól Wyższej Jaźni wybrać dowolną drogę ich realizacji.
 • PAMIĘTAJ! - Jeśli ukierunkujesz swoje życie na wartości duchowe i będziesz im wierny na co dzień - cele materialne mogą spełnić się bez wysiłku. PAMIĘTAJ: OBRAZ + EMOCJA = REALIZACJA (dotyczy to także obaw, lęków, wątpliwości, nieświadomych negatywnych przekonań). Każdy obraz w twoim umyśle to polecenie do zrealizowania dla podświadomości.
 • Pisz i mów na głos o swoich pozytywnych celach: „Ręka pisze, oko czyta, głos mówi, ucho słucha" - twoje ciało (podświadomość) wówczas na cztery sposoby koduje twoje polecenia! NIE WYRĘCZAJ SWOJEJ PODŚWIADOMOŚCI! TY MASZ WIEDZIEĆ „CO", ONA WIE „JAK"


*    „pierwsza cegła" jest to symbol, który ma nam towarzyszyć podczas realizacji celu a także już po spełnieniu go. Powinniśmy wybrać taki który będzie nam towarzyszył i przypominał o celu, musi być w widocznym miejscu, byśmy go widzieli przynajmniej raz dziennie. Poinformujmy tylko podświadomość że ten właśnie symbol będzie używany.

*    „wizualizacja" - przynajmniej raz dziennie. Dobrą wizualizacją jest: ujrzenie celu do którego dążymy, po czym umieszczamy go w balonie, który trzymamy w ręku (fizycznie składamy dłoń jakbyśmy go naprawdę trzymali). Balon niech będzie w kolorze, który przypomina nam cel. Ujrzyjmy w tym balonie nas, gdy cel został osiągnięty, poczujmy jak się spełnił. Puśćmy balon (fizycznie też), i obserwujmy jak się wznosi do góry, w stronę chmur z których wyłania się nasz opiekun duchowy i zabiera nasz balonik do realizacji. Odczujmy ulgę z tego powodu. Bardzo prosta, ale dobra wizualizacja która zajmuje 1-2 minuty!!!