Odpowiedź: To niemożliwe, byś nie umiał/ła tego. Wizualizacja to wyobrażenie sobie czegoś. Wyobraź sobie dla przykładu. Proste nie? Jeśli dalej nie wierzysz, to przypomnij sobie swoje wakacje. Masz jakiś obraz w umyśle prawda? Nie jest on wyraźny jak rzeczywistość, ale go jakoś widzisz, czy tworzysz. To jest wizualizacja. Wizualizacja to po prostu wyobrażanie sobie i nie sądzę, by był ktoś, kto widzi to lepiej, niż typowe przypominanie sobie. Dopiero zasugerowanie, że osoba będzie widzieć powoduje, że obraz jest bardziej bliższy jakości snów i rzeczywistości, niż przypominanemu obrazowi.