Odpowiedź: W autohipnozie istotny: głębszy trans bywa lepszy, choć utrudnia utrzymanie świadomości... Najlepiej wchodzić w trans średni.