Odpowiedź: NIE. Co najwyżej osoba będąca zbyt długo w transie przełączy się w stan snu, ale napewno nie pozostanie w nim na zawsze.