Odpowiedź: NIE. To odmienny stan świadomości, który odróżnia wiele elementów od snu i od stanu czuwania. W skrócie: to stan "skupienia wewnętrznego" i wysokiej podatności na sugestie.