Witaj. Zaloguj się, aby móc komentować.

Radiestezja

Odczytywanie pomiarów wahadełkiem.

Wstęp

Artykuł jest krótkim, lecz kompletnym zbiorem wskazówek co do tego, jak odczytywać poszczególne ruchy wahadła. W zasadzie to mamy 4 podstawowe, możliwe ruchy wahadła:

  • ruch eliptyczny lub kolisty
  • ruch w linii prostej
  • drgania i podskakiwanie
  • oraz ostatni, czyli bezruch

W poniższym artykule opiszę, co generalizując znaczy każdy z nich, gdy odczytujemy pomiary. Artykuł nie opisuje, jak używać wahadła do innych rzeczy, niż wyłącznie odczyt. Skupia się tylko na uzyskiwaniu informacji dzięki wahadełku. Techniki dokonywania zmian w energetyce dzięki niemu opiszę w innych artykułach przy bliższej okazji. Artykuł jest podstawą do tego, jak wykorzystywać wahadło w codziennych pomiarach.

 

Zanim przeczytasz dalej

Wróć, jeśli tego nie pamiętasz, do podstaw wahadełkowania (artykuł na stronie) i ustal długość koralika, na której będziesz pracować i poczytaj o oczyszczaniu wahadełka i o tym, jak należy je trzymać. Chcę mieć pewność, że wszystko zapamiętałeś(łaś) i przy tym nie powielać wiedzy, która jest na stronie.

 

Ruchy koliste i eliptyczne- interpretacja

Artykuł będzie generalizował to, co jest ogólnie przyjęte dla wszystkich wahadełek. Można teoretycznie kalibrować wahadełko, które należy do tych profesjonalnych tzn. kupionych w sklepie, ale tutaj skupimy się na tym, jak jest wg teorii powszechnej, która w zasadzie działa, więc warto ją znać.

 

Ruch kolisty w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Oznacza zgodność wahadełka z daną rzeczą, odpowiedź twierdzącą, odpowiedź na tak, pozytywność i harmonię. Ogólnie można przyjąć, że ten ruch jest ruchem na plus. Przy skali pomiarowej (na tablicy biometrycznej) oznacza ten ruch znalezienie szukanej wartości, gdy przesuwamy nad nią wahadełko wzdłuż linii.

 

Ruch kolisty w lewo (przeciwne do ruchu wskazówek zegara)

Oznacza niezgodność wahadełka z daną rzeczą, odpowiedź przeczącą, odpowiedź na nie, negatywność i dysharmonię. Jest to odpowiedź na minus.

 

Ruchy eliptyczne zgodne z ruchem wskazówek zegara

Odpowiedź z przewagą sygnałów na tak, czy pozytywnych, ale nie do końca. Brak pełnej zgodności na niektórych płaszczyznach w niej lub pytanie na tyle ogólne, że może być na tak i na nie, ale z przewagą na tak. Wyrażane są pewne wątpliwości wahadełka lub pytanie źle sformułowane. Oznacza też w przypadku, gdy diagnozujemy chorobę, że osoba jest w tej chwili w danym miejscu chora, ale ma tendencję, do wyzdrowienia.

 

Ruchy eliptyczne przeciwne do ruchu wskazówek zegara

Odpowiedź z przewagą sygnałów na nie, czy negatywnych, ale nie do końca. Brak pełnej zgodności na niektórych płaszczyznach w niej lub pytanie na tyle ogólne, że może być na tak i na nie, ale z przewagą na nie. Wyrażane są pewne wątpliwości wahadełka lub pytanie źle sformułowane. Oznacza też w przypadku, gdy diagnozujemy chorobę, że osoba jest w tej chwili w danym miejscu chora, z tendencją do pogorszenia stanu.

 

Ruchy liniowe

Ruch pionowy

Odpowiedź na tak, potwierdzenie, pozytywność, odpowiedź twierdząca. Na tablicy biometrycznej, gdy przesuwamy wzdłuż poziomej skali i wahadło zacznie pod kątem prostym się odchylać względem niej (tzn. w pionie ruch wykonywać) oznacza to odnalezienie szukanej wartości.

 

Ruch poziomy

Odpowiedź na nie, negatywność, zaprzeczenie i ogólnie odpowiedź przecząca. Na tablicy biometrycznej, gdy przesuwamy wzdłuż poziomej skali, to ruch po linii, ze skalą oznacza poszukiwanie wartości właściwej i odrzucenie tej, nad którą teraz jesteśmy. Zmiana ruchu na pionowy oznacza odnalezienie wartości (patrz ruchy pionowe).

 

Drgania

Oznaczają zastanawianie się, poszukiwanie, niepewność ogólną w danej kwestii.

 

Bezruch

Pytanie postawiono nieprecyzyjnie lub wewnętrznie sprzeczne. Może też oznaczać zakłócenia w aurze radiestety lub miejsca, w którym wykonuje pomiar.

 

Korzystanie z tablic biometrycznych

 

Zasada ogólna:

Na wstępie oczyść tablicę wydrukowaną z energii w wybrany sposób, połóż palec albo swój (jeśli sprawdzasz coś w swojej aurze), albo palec osoby lub jakiś element, pełniący rolę świadka (włos osoby sprawdzanej lub rzecz do niej należącą dla przykładu, która ma elementy jej energetyki).

 

Skale poziome:

Przesuwaj wahadło wzdłuż osi, poszukując wartości lub zakresu (zależnie od typu biometru) i czekaj, aż odchyli się ono do pionu. Zanim to zrobi wykonuj wolny ruch i najlepiej wprawiając nieco wahadło w ruch poziomy. W pewnym też momencie zamiast zwracać uwagę na ruch wahadła zwracaj uwagę na kinestetykę swojego ciała- powinieneś nieraz poczuć charakterystyczny opór jakby magnetyczny w miejscu, gdzie jest szukana wartość. Możesz też otrzymać szukaną wartość oczekując kolistego ruchu wahadła, który jest na tak (domyślnie ruch zgodny z kierunkiem wskazówek zegara kolisty).

 

Skale koliste i półkoliste:

Postaw wahadło w centrum nad czarnym kołem i zadając pytanie sprawdzaj, w którym kierunku się odchyli. Odczytaj na tej podstawie wartość szukaną.

 

Tablice anatomiczne:

Przesuwaj wahadło wolno nad całym zarysem postaci ludzkiej i albo oczekuj odpowiedzi na tak (ruch kolisty zgodny ze wskazówkami) albo zrób to jeszcze inaczej:

  • przesuń na całej szerokości w poziomie wahadło i czekaj, aż się odchyli do pionu lub da sygnał na „tak” kolisty- to jest współrzędna X zaburzenia
  • potem przesuń w pionie i czekaj, aż odchyli się do poziomu lub da odpowiedź na „tak” ruchem kolistym- otrzymasz współrzędną Y i będziesz mógł, składając je ze sobą określić umiejscowienie chorego narządu lub zaburzenia bioenergetycznego.